Algemene voorwaarden BloemArt.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de particuliere klant of het bedrijf  die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
Ondernemer: BloemArt.

Identiteit van de ondernemer

BloemArt.
Ferdinand Pauwelsstraat 30
2180 Antwerpen
België
BTW-nummer: BE 0782809497

E-mailadres: info.bloemart@gmail.com

Bereikbaarheid afhaling Atelier: na afspraak.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijzen zijn inclusief BTW.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven.

BloemArt. hanteert een vaasgarantie van 7 dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website. (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft.

De prijs

De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW (6 % voor bloemen en planten en 21 % voor droogbloemen, gepreserveerde bloemen, vazen, potten en kaartjes, voor de leveringskosten, is het tarief (6% of 21%) afhankelijk van het geleverde product) en exclusief de leveringskosten. De leveringskosten worden duidelijk vermeld alvorens de consument de bestelling bevestigd.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld.

De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen (tenzij duidelijk anders aangegeven). Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Levering en uitvoering /ophaling atelier

Alle bloemwerk is in eigen atelier gemaakt door een vakbekwame florist. Elk boeket wordt zo waarheidsgetrouw volgens de voorbeeldfoto op de webshop gemaakt. Mochten er door omstandigheden, van welke aard ook,  bepaalde bloemen en/of planten niet voorradig zijn, voorziet BloemArt. in een gelijkwaardig alternatief.

Bestellingen geplaatst & betaald worden binnen de 3 tot 5 werkdagen verwerkt en verzonden van maandag tem vrijdag 14 uur. Bestellingen geplaatst tussen Vrijdag 14.01u & Zondag 23u59 worden pas maandag verwerkt.

Om organisatorische redenen kan BloemArt. niet op exacte tijdstippen leveren. Er wordt in de mate van het mogelijke vooraf telefonisch contact opgenomen met de ontvanger (als deze een particulier betreft). Doorgaans wordt er naar bedrijven toe, vooraf geen telefonisch contact opgenomen, vermits deze in principe open zijn tijdens de kantooruren.

BloemArt. doet al het mogelijke om de bestelling op tijd bij de ontvanger te krijgen. BloemArt. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen wanneer de oorzaak buiten de wil van BloemArt. ligt, zoals bv. Files, weersomstandigheden, verkeerde informatie van de besteller, Staking bij Bpost…

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval om een andere leveringsdatum uit te kiezen.

BloemArt. verzend haar pakketen met Bpost. Verzenden is alleen mogelijk naar geadresseerde in België. Indien de ontvanger wordt overeen gekomen – in geval van afwezigheid – het product bij de buren af te leveren of voor de deur wordt achterlaten is BloemArt. niet verantwoordelijk voor diefstal. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de florist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen.

BloemArt. geeft de mogelijkheid om je (droog)bloemen/bloemstukken of accessoires op te halen in ons atelier NA afspraak. Word het flower design niet opgehaald op afgesproken tijd en data word er een nieuwe datum en tijdstip vastgelegd. BloemArt. zal altijd eerst contact opnemen (telefonisch) met de ontvanger als de afspraak niet kan doorgaan of de ontvanger niet komt opdagen.

Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via Bankcontact/payconic Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond (Mollie).

Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Klachtenregeling

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 8 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven BloemArt. shop ofwel schriftelijk per e-mail (info.bloemart@gmail.com) of telefonisch. BloemArt.  zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Privacy

Lees meer over ons privacy beleid

Overige

Al het materiaal op de bloemart. shop/ bloemart.be website valt onder BloemArt. copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en teksten is – zonder de nadrukkelijke toestemming van BloemArt. shop verboden.

Retourneren

Snijbloemen en planten en creaties op maat kunnen helaas niet geretourneerd worden omwille van hun bederfelijke karakter of op maat gemaakte items. Wij garanderen dat de bloemen min. 1 week mooi blijven mits ze de juiste verzorging hebben gekregen.

Hebt u een vaas/pot besteld of gekregen en is hij niet naar uw wens, dan kan u deze binnen de 14 dagen retour zenden naar BloemArt. , Ferdinand Pauwelsstraat 30, B-2180 Ekeren. De retourkosten zijn voor eigen rekening en u bent zelf verantwoordelijk voor schade of breuk bij het terugzenden.
Daarom raden wij aan om uw vaas/pot in het atelier te komen omruilen. Zo vermijdt u retourkosten en is het risico op breuk minimaal.
De kans op breuk bij levering herleiden wij tot het minimale. Mocht de vaas/pot toch beschadigd zijn bij levering, gelieve ons hiervan binnen de 24u op de hoogte te stellen via info.bloemart@gmail.com

————————————————-

BIJLAGE – Modelformulier voor retourzending
Met onderstaand formulier kan u een retourzending melden. Gelieve het formulier in blokletters in te vullen en te ondertekenen. Het ingevulde en ondertekende stuurt u samen met het product terug sturen naar:

BloemArt.
Ferdinand Pauwelsstraat 30,
2180 Antwerpen

Ik geef hierbij te kennen dat ik het aangekochte product wil retourneren.

Reden voor retournering:_____________________________________________________

Datum van betaling*: ________________________________________________________

Betalingskenmerk*:___________________________________________________________
* Het betalingskenmerk kunt u vinden op uw bankafschriften of via uw digitale applicatie van uw bank.

IBAN:________________________________________________________________________

Naam van de rekeninghouder:__________________________________________________

E-mailadres:_________________________________________________________________

Naam koper:__________________________________________________________________

Adres koper:_________________________________________________________________

Handtekening:________________________________________________________________

Datum ondertekening:_________________________________________________________

BloemArt. behoudt zich het recht om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere als zakelijke consumenten.